Andra landsting och regioner erbjuder klamydiatest via klamydia.se eller Klamydiaprovtagning i Kronobergs län